El-Muktedir

Güçlü, kuvvetli, istediğini istediği gibi yapan