El-Muhyi

Varlıklara hayat veren, onları yaşatan, ölümlerinden sonra dirilten