El-Muğni

İnsanlara mal mülk veren, onları zengin yapan, cömert, nimet sahibi