El-Macid

Şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olan