El-Kerim

Değerli, şerefli, çok nimet veren, nimet ve ihsanı bol olan