El-Hayy

Yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezelî ve ebedî olan