El-Celil

Ulu, kudretli, yüce, azamet ve Kibriya sahibi