El-Aziz

Üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli, melik