El-Aliyy

Şanı, şerefi, izzeti ve kudreti yüce olan