El-Alim

Her şeyi çok iyi bilen, anlayan ve tanıyan