El-Ahir

Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedî ve bâkî olan