Allah

O'nun zat ve özel ismidir. Diğer isimler, fiilleri, sıfatları ve tecellileri ile ilgilidir.